Skip to content

Martinlaakso

Martinlaakson Formula

Martinlaakson Formula

Martinlaaksosta on ponnistanut kaksi aikamme suurta Formula 1 -kuskia: Mikat Häkkinen ja Salo. Rakennamme parhaillaan Mika Häkkisen aukion viereen 7 asuinrakennusta käsittävän uuden kaupunkikorttelin, joka kantaa nimeä Martinlaakson Formula. Lisäksi korttelista löytyy myös parkkihalli ja liiketilarakennus. Valmistuneisiin rakennuksiin kuuluvat muun muassa Sikaani-niminen komistus.

Vantaa Martinlaakso koulu

Kotiseutuna Martinlaakso

Moni meis­tä unel­moi asu­van­sa 20 mi­nuu­tin mat­kan pääs­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta. Yksi täl­lai­nen asui­na­lue on viih­tyi­sä Mar­tin­laak­so. Hyvät kul­ku­yh­tey­det hel­pot­ta­vat liik­ku­mis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Myös len­to­ken­täl­le pää­see no­peas­ti junalla Kehärataa pitkin. Ko­tio­vel­ta puolestaan ki­pai­see len­kil­le vaikkapa Kes­kus­puis­ton re­he­viin met­siin.

Martinlaakson juna-asema

Helppo liikkua paikasta toiseen

Mar­tin­laak­son si­jain­ti Kehä III:n ja Hä­meen­lin­nan­väy­län lä­hei­syy­des­sä on erinomai­nen. Kehä III yh­dis­tää koko pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Vt 3 vie au­toi­li­jat su­ju­vas­ti sekä Hel­sin­gin kes­kus­taan että Mar­tin­laak­sos­ta poh­joi­seen päin. Jul­ki­set yhtey­det ovat niin ikään lois­ta­vat: Mar­tin­laak­son juna- ja lin­ja-au­toa­se­ma palvelevat asukkaita pitkälle yöhön saakka. Ke­hä­ra­taa pit­kin Mar­tin­laak­sos­ta pääsee ju­nal­la no­peas­ti sekä Hel­sin­ki-Van­taan len­toa­se­mal­le että Hel­sin­gin keskus­taan ja maam­me pää­ra­dal­le. Ke­hä­ra­dan vie­res­sä kul­kee myös näppärä pyörätie.

Martinlaakson ostoskeskus

Martinlaaksossa ei arki rasita

Lähikaupat ja muut päi­vit­täi­set palvelut löytyvät Mar­tin­laak­son os­ta­ril­ta. Suur­kes­kit­ty­mä, kaup­pa­kes­kus Myyr­man­ni, sijaitsee sekin kävely- ja pyöräilymatkan päässä Martinlaaksosta. Lä­hi­kou­lu, lukio ja päiväkodit helpottavat arjen touhuissa ja uimahalliinkin pääsee kävellen. Vi­her­tien asu­kas­puis­to ja Jo­kiu­o­man puis­to hemmottelevat kiireisen arjen keskellä.

Martinlaakson Formulakorttelin kodit