Skip to content

Slottsgården

Porvoo Slottsgården kortteli vaakakuva

Lempeä pikkukaupunki

Slottsgår­den on uusi, rakenteilla oleva, kym­me­nen asuin­ker­ros­ta­lon ko­ko­nai­suus, jossa hei­jas­tuu Van­han Por­voon henki. Ta­lo­jen muo­dos­ta­ma kes­kus­kort­te­li on kui­ten­kin mo­der­ni, mo­niu­lot­tei­nen pik­ku­kau­pun­ki.  Alek­san­te­rin­kaa­ren var­rel­la sijaitsevan Slottsgårdenin korttelin myötä Por­voon­joen Län­si­ran­ta ra­ken­tuu tär­keäk­si osak­si Por­voon kes­kus­taa.

Slottsgår­de­nin si­jain­ti on erin­omai­nen, sillä lä­hel­tä löy­tyy ruo­ka­kaup­po­ja, vaa­te­kaup­po­ja, kah­vi­loi­ta ja pank­ke­ja. Li­säk­si va­paa-ajan viih­det­tä tar­joa­vat lu­kui­sat lii­kun­ta­pai­kat sekä upea Tai­de­teh­das. Kau­pal­lis­ten pal­ve­lui­den li­säk­si Slottsgår­de­nin vie­res­tä löy­tyy ter­veys­a­se­ma, ham­mas­hoi­to­la, ap­teek­ki, päi­vä­ko­te­ja ja kou­lu­tus­ta aina pe­rus­kou­lus­ta kor­kea­kou­luun asti. Kol­men mi­nuu­tin kä­ve­ly­mat­kal­la ta­voi­tat siis kaik­ki tar­peel­li­set pe­rus­pal­ve­lut arjen help­poon asu­mi­seen.

Porvoo Slottsgården kortteli kadulta kuvattuna

Yhteisöllisyys luo alueen hengen

Slottsgården tulee edustamaan uutta urbanismia, jossa yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Korttelin yhteiset tilat – niin sisällä kuin ulkonakin – kannustavat yhteisöllisyyteen. Asukkaille on tarjolla esimerkiksi kerho-, harraste- ja pesulatiloja. He voivat itse ylläpitää vaikka tavaranvaihtohuonetta, jossa kierrätetään asukkaiden ylimääräisiä tavaroita, kirjoja ja vaatteita. Yhteisöllisyys lisää myös alueen turvallisuuden tunnetta, sillä naapureiden tuntiessa toisensa turvaverkko löytyy tarvittaessa. Pihalla on turvallista oleskella ja liikkua myös lasten kanssa, sillä korttelin pihat ovat autottomia.

Porvoo Slottsgården korttelikuva vaaka

Antaa auringon paistaa kotiin

Slottsgårdenin asuintalojen runko ja mitoitus on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat hyvin erilaiset asuntotyypit. Talojen kulmat on viistetty, jolloin asunnoista on saatu näkymät moneen eri ilmansuuntaan. Asunnot ovat valoisia ja rakennukset onkin suunnattu päivänvalon mukaisesti. Sisäänvedetyt parvekkeet pitävät liiallisen kuumuuden loitolla.

Porvoo Slottsgården ilmakuva korttelista

Katso mukavuusalueen kodit