Skip to content

Vastuulla on kasvot

15.10.2018

Monipuolinen, hyvin toimiva ja kehittyvä yhteiskunta koostuu monista tekijöistä. Suomessa yrittäjillä on iso rooli pitää pyörät pyörimässä, sillä 93 prosenttia kotimaisista yrityksistä on yrittäjävetoisia ja yrityskannastamme 80 prosenttia on perheyrityksiä. Yrittäjävetoiset yritykset ovat keskimääräistä kannattavampia ja tuottavat näin ollen myös uusia työpaikkoja.

Yrittäjyyteen liittyy monia positiivisia arvoja, kuten vastuullisuus, sitkeys ja rohkeus. Varsinkin perheyrityksissä korostuvat perhearvot ja tavanomaista pidempi aikahorisontti, sillä toimintaa suunnitellaan jatkuvaksi yli sukupolvien. Yrittäjäjohtajan kvartaali on 25 vuotta, perheyrityksissä vieläkin pidempi.

Yrittäjäjohtajat kantavat itse yritys- ja yhteiskuntavastuunsa. Esimerkiksi ympäristöasiat sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys korostuvat yrittäjävetoisissa yrityksissä. Yrityksen omistajana johtaja antaa toiminnalleen kasvot eikä pakene päätöksiään. Uskon, että tämä on yksi syy siihen, miksi kasvollista yrittäjää kuunnellaan sekä yrityksen sisällä että yritysmaailman ja yhteiskunnan eri tahoilla.

Rakennusteollisuudessa eri toimijat tekevät hyvää yhteistyötä koko Suomen parhaaksi. Monien osaajien joukossa alan yrittäjä on kuitenkin nimenomaan rakentaja. Yleensä hän on aloittanut uransa kädet savessa ja tuntee työvaiheet sekä työmaat. Se on tärkeää koko toimialan kokonaisuuden ymmärtämisessä.

RT:n yrittäjäomisteiset jäsenet ovat merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia sekä paikkakunnillaan että kasvunsa myötä monet myös koko maassa. Esimerkkejä on paljon: Rovaniemen Levi-Rakennus, Siilinjärveltä lähtenyt Lujabetoni, SRV Espoosta, Rakennusliike Evälahti Imatralta, Turusta toimintansa aloittanut Hartela, Varte Kouvolasta sekä Pekka Kynnös Hämeenkyröstä, syntymäkunnastani. Tuloksellinen liiketoiminta osoittaa sen, että asiakkaita pitää palvella siellä, missä palveluille on kysyntää.

RT:n on nostettava vastuullisuus entistä enemmän kaiken toiminnan keskiöön. Rakennettu ympäristö on tärkeä sen kaikille käyttäjille, joten rakennushankkeissa luodun arvon on kestettävä. Se vaatii vastuullista toimintaa, ajattelua yli kvartaalien ja koko alan maineen kohottamista.

Juha Metsälä