Skip to content

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

19.05.2022

Toimimme rehellisesti ja avoimesti sekä pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Eettiset ohjeet ohjaavat toimintaamme ja ovat osana sopimuksia. Olemme myös määrittäneet toimenpiteet lahjonnan ja harmaan talouden torjumiseksi.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

 

Alatavoitteet

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.

16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti

Pohjola Rakennuksen teot
  • Toimimme rehellisesti ja avoimesti, kilpailemme reilusti
  • Eettiset ohjeet ohjaavat toimintaamme ja ovat osana sopimuksia
  • Ilmiantokanavan kautta sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä
  • Olemme määrittäneet toimenpiteet lahjonnan ja harmaan talouden torjumiseksi
  • Pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
  • Huolehdimme tilaajavastuulain täyttymisestä ja työmaiden kulunseurannasta sekä verottajaraportoinnista