Skip to content

Pohjola Rakennus mukana eKosteus -kosteudenhallinnan koulutuskokonaisuudessa

27.05.2020

Pohjola Rakennus alkaa kouluttaa omaa henkilöstöään kosteudenhallintaan eKosteus-verkkokoulutuksella, joka julkaistaan tänään 27.5.2020. Koulutuksen on tuottanut Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja neljäntoista Suomen suurimman rakennusyrityksen kanssa, joihin myös Pohjola Rakennus lukeutuu. Koulutuksella pyritään parantamaan kosteudenhallinnan osaamista sekä torjumaan kosteusvaurioita. Se kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea.

Vaikka eurooppalaisessa vertailussa suomalaisissa asuinrakennuksissa on vähiten kosteusvaurioita, Suomessakin asian suhteen on vielä paljon parannettavaa. Etenkin ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat sääolosuhteet koettelevat rakennuksia ja rakentamista entistäkin kovemmin. Kosteudenhallinnassa on otettava huomioon muun muassa rankka- ja viistosateiden sekä leutojen ja märkien talvien yleistyminen.

Koulutuksen rakentamisessa on hyödynnetty yritysten kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yritykset aikovat myös eturintamassa ottaa koulutuksen omaan käyttöönsä. Koulutus on suunnattu aluksi rakennusyritysten työntekijöille ja toimihenkilöille, mutta sitä voivat hyödyntää jatkossa myös esimerkiksi rakennuttajat, suunnittelijat sekä kiinteistöjen huoltajat ja käyttäjät.

eKosteus-koulutus koostuu kymmenestä moduulista, ja jokaisen moduulin jälkeen on läpäistävä tentti. Koulutuksesta saa pätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta. Koulutuksessa käydään läpi kosteudenhallintaan liittyviä määräyksiä ja rakennusfysiikan lainalaisuuksia. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa myös ymmärtämään muiden osapuolten roolia ja kuinka jokainen voi tukea toistensa työtä kosteudenhallinnan osalta.

eKosteus -koulutuksen sisällössä on otettu huomioon ympäristöministeriön äskettäin julkaisema kosteusasetus, sitä täydentävä ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sekä muu lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus. Koulutussisällöt on tarkistanut Vahanen Rakennusfysiikka Oy.

Lisätiedot:
Tomi Jukola, tuotantojohtaja, Pohjola Rakennus Oy Suomi, puh. 040 546 8322, tomi.jukola@pohjolarakennus.fi
Jani Peltomäki, tuotantopäällikkö, Pohjola Rakennus Oy Suomi, puh. 044 085 0412, jani.peltomaki@pohjolarakennus.fi

Koteja Pohjolan elosuhteisiin

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa viihtyisiä koteja Suomen elosuhteisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Pohjola Rakennuksen palveluksessa on yli 3 000 ammattilaista, joista noin 200 on omaa henkilökuntaa. Monessa asiassa on onnistuttu: liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ollen 295 MEUR vuonna 2019, lisäksi asiakastyytyväisyys oli 4,31/5 ja henkilöstön tyytyväisyys työnantajaan 4,1/5 vuonna 2019. Menestyksen takana ovat osaamisen jatkuva kehittäminen sekä palveluvalmis asenne: tarjoamme parhaat puitteet asukkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Valitse Pohjola Rakennus, kun haluat kotimaista osaamista kotimaiseen asumiseen.