Skip to content

Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

12.02.2020
Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätöstiedote on julkaistu 12.2.2020. Yhtiön tulos palasi positiiviseksi vuonna 2019.

Yhteenveto vuodesta 2019

Vuosi 2019 oli Pohjola Rakennukselle muutoksen vuosi. Tilikaudella yhtiössä vahvistettiin sekä alue- että yhtiötason organisaatioita strategian mukaisesti, panostettiin yhtiötasoisten ohjaus- ja toimintamallien sekä tietojärjestelmien käyttöönottoon ja valmistauduttiin tilikauden päättyessä käyttöön otettuun uuteen toiminnanohjausjärjestelmään.

Yhtiön toiminta vakiintui taloudellisesti ja palautui voitolliseksi haastavan vuoden 2018 jälkeen. Erityisesti kuluttajakysynnän aktiivisuuden säilyminen oli erityisen positiivista, koska ennusteet uusien asuntojen kysynnästä olivat alkuvuodesta maltillisemmat.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä kiittää asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta toiminnan vakauttamisen vuodesta.

”Pohjola Rakennus on moderni yritys, joka toimii vahvasti kumppaneidensa kanssa. Olemme johtava toimija, jolle asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erittäin tärkeitä. Työllistämme yli 3 000 ammattilaista, joista noin 200 on omaa henkilökuntaa. Tehtävämme on auttaa kaupunkeja onnistumaan vetovoimaisessa asumisessa – rakentaa mukavuusalueita ja ihmisille koteja, joissa he voivat asua onnellisina. Haluamme jatkaa kehittymistämme uudistuvana ja vastuullisena toimijana. Ilmastomuutoksen torjuminen on yhteinen asiamme, jossa menestymme sidosryhmiemme kanssa. Rakentamamme kohteet perustuvat ratkaisuihin, jotka ovat kestäviä, varmoja, koeteltuja ja testattuja. Rakentamamme kohteet kestävät sukupolvelta toiselle.”

 Toimitusjohtaja Kari Inkinen

”Aloitin Pohjola Rakennuksessa huhtikuussa 2019. Yhtiöllä on vahva kasvutarina, joka on jatkunut 30 vuotta. Tätä tarinaa haluan myös minä osaltani jatkaa yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa. Viime vuoden aikana on ollut paljon muutoksia. Kaupunkien tytäryhtiöt sulautettiin yhdeksi yhtiöksi, ja pääsemme nyt toteuttamaan ison yhtiön tuomia etuja, kuten keskitettyä kustannushallintaa ja yhtenäisiä toimintatapoja. Lisäksi yhtiössä tehtiin brändiuudistus, ja olemme nyt kaikki saman viestinnällisen ja visuaalisen katon alla. Vaikka olemmekin nyt yksi, iso yhtiö, toiminnassamme säilyy perheyhtiön ketteryys ja nopeus reagoida muutoksiin. Tämä onkin yksi syy, jonka uskon vaikuttaneen myös nopeaan tuloskäänteeseen, jonka teimme viime vuonna.”

Toimintaympäristö

Rakentamisen kasvu Suomessa taittui viime vuonna, kun uudisasuntorakentamisen volyymit laskivat voimakkaan kasvuvaiheen (2016-18) jälkeen. Rakennusteollisuus (RT) ja Forecon arvioivat volyymien laskeneen 1-2% viime vuonna. Odotukset Suomen hidastuvasta talouskasvusta ja rakennuslupien selkeä lasku vuosina 2018-19 puoltavat melko varovaista näkemystä uudisrakentamisessa tänä vuonna. Rakentamisvolyymeihin liittyvät riskit ovat kuitenkin pienentyneet viime syksystä lähtien ja rakentamisen määrä pysynee todennäköisesti melko vakaana tänä vuonna. Asuntorakentamisen lasku jatkunee, mutta näkymät toimitilarakentamisessa ovat parantuneet. Vaikka talouskasvu tullee olemaan Suomessa hidasta tänä vuonna, tukevat alhaiset korot, kuluttajien vakaa luottamus omaan talouteen ja yleisesti ottaen sijoittajien aktiivinen kiinnostus kiinteistösektoriin rakentamisaktiviteettia erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun seuduilla.

Asuntorakentaminen kääntyi laskuun viime vuonna. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kumulatiiviset (12 kk) asuntoaloitukset nousivat syksyllä 2018 hieman yli 47,000 asuntoon mutta viime vuonna aloitukset laskivat noin 40,000 tasolle. Foreconin ja Rakennusteollisuus RT:n ennusteiden mukaan aloitusten odotetaan jatkavan laskua 31,000-32,000 asuntoon tänä vuonna. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan lasku ei ehkä kuitenkaan jatku näin voimakkaana. Vaikka tuotantomäärät ovat laskussa Suomen asuntomarkkinat yllättivät positiivisesti viime vuonna ja kaupankäyntiaktiviteetti parani erityisesti loppuvuotta kohden. Markkinoiden piristyminen oli jossain määrin yllättävää, koska riskit kansainvälisessä taloudessa kasvoivat, työllisyystilanteen paraneminen Suomessa hidastui ja kuluttajaluottamus heikkeni. Asuntomarkkinoita tuki mielestämme eniten matala korkotaso ja koronnosto-odotusten siirtyminen tuonnemmaksi. Kuluttajakysynnässä on todennäköisesti ollut edelleen patoutunutta kysyntäpotentiaalia, ja instituutiosijoittajien kiinnostus kasvukeskusten asuntokiinteistöihin kasvoi kesän jälkeen selkeästi. Asuntorakentamisen tuotantovolyymit todennäköisesti jatkavat laskua tänä vuonna, mutta hintanäkymä Suomessa on yleisesti ottaen vakaa. Alueelliset erot sekä hintojen ja aloitusten määrissä mitattuna kasvavat edelleen; näkymät pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun seudulla ovat positiiviset, mutta pienemmissä kunnissa markkinat jatkuvat todennäköisesti haastavina.

Avainluvut

1.1.-31.12.2019 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
Liikevaihto, M€ 295,1 260,7 264,6 191,0 126,2
Liiketulos, M€ 7,2 -7,8 13,8 15,2 10,6
Liiketulos, % 2,4 -3,0 5,2 7,9 8,4
Oman pääoman tuotto, % 14,4 -30,0 26,6 35,7 31,5
Omavaraisuusaste, % 34,3 25,8 33,0 35,7 41,7

Liiketoiminnan kehitys

Pohjola Rakennuksen liikevaihto kasvoi yli 13 % vuodesta 2018, ja oli 295,1 milj. euroa (31.12.2018: 260,7 milj. euroa). Yhtiöllä on merkittävä tonttivaranto, joka antaa hyvät mahdollisuudet kasvuun tulevina vuosina. Vuonna 2019 Pohjola Rakennus rakensi yhteensä noin 1500 asuntoa Suomessa.

RS- eli kuluttajatuote

RS- eli kuluttajatuotteen osalta markkina on ollut hyvä. Pohjola Rakennuksessa valmiiden, myytävissä olevien asuntojen lukumäärä on pysynyt maltillisella tasolla, ja tämän uskotaan jatkuvan myös vuonna 2020. Vuonna 2019 valmistui 1100 asuntoa kuluttajille. Tämän vuoden aikana Pohjola Rakennus aloittaa yhteensä arviolta 1200 kuluttajille suunnatun asunnon rakentamista.

Sijoittajatuote

Sijoittajatuotteen rakentamisen volyymi on myös korkealla. Kaikki Pohjola Rakennuksen aloittamat ja päätetyt, aloitettavat hankkeet on myyty ennakkoon. Vuonna 2019 valmistui 450 asuntoa sijoittajille, ja kuluvana vuonna valmistuu yhteensä arviolta 1200 sijoittaja-asuntoa.

Asuntoihin sijoittajia on Suomen markkinassa paljon, ja kysyntä kuluvalle vuodelle tulee pysymään korkealla.

Urakkatoiminnot

Osa Pohjola Rakennuksen liikevaihtoa muodostuu urakkatuotannosta. Osuus yhtiön liikevaihdosta pienenee strategian mukaisesti jonkin verran tulevaisuudessa.

Näkymät vuodelle 2020

Vuoden 2020 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Kasvu johtuu pääosin jo päätetyistä sijoittajatuotteiden aloituksista sekä vuoden jälkipuoliskolla alkavista uusista RS-hankkeista. Myös yhtiön kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella:

2019 2018 2017
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 223 247 192

Työturvallisuuden parantaminen on yksi Pohjola Rakennuksen toiminnan painopisteistä vuonna 2020. Konsernin tapaturmataajuus, eli tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden, oli 17,6 vuonna 2019.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin edellisten vuosien tavoin. Yhtiön henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa saavutettiin erittäin hyvä tulos, ja konsernin työtyytyväisyysindeksi oli 4,1 asteikolla 1-5.

Yhtiörakenne

Yhtiön pääasiallinen liiketoiminta muodostuu omaperusteisten asuinkerrostalojen hankekehityksestä, suunnittelun ohjauksesta, talojen myynnistä ja projektinjohtomallilla tehdystä rakentamisesta. Yhtiö toimii Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.

Pohjola Rakennus Oy Suomen emoyhtiö on Pohjola Rakennus Group PRG Oy, joka omistaa yhtiön koko osakekannan.

 

Helsingissä 12.2.2020

Pohjola Rakennus Group PRG Oy

Hallitus

Liite: Pohjola Rakennus Oy Suomi, tilinpäätöstiedote 2019 12.2.2020

Lisätiedot:

Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh: 0400 402 653, kari.inkinen@pohjolarakennus.fi

Juha Metsälä, hallituksen puheenjohtaja, puh: 041 4590600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi

 

Koteja Pohjolan elosuhteisiin

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa viihtyisiä koteja Suomen elosuhteisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Pohjola Rakennuksen palveluksessa on yli 3 000 ammattilaista, joista lähes 200 on omaa henkilökuntaa. Monessa asiassa on onnistuttu: liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ollen 295 MEUR vuonna 2019. Asiakastyytyväisyytemme oli 4,31/5 vuonna 2019. Menestyksen takana ovat osaamisen jatkuva kehittäminen sekä palveluvalmis asenne: tarjoamme parhaat puitteet asukkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Valitse Pohjola Rakennus, kun haluat kotimaista osaamista kotimaiseen asumiseen.