Skip to content

Pohjola Rakennus haluaa osaltaan olla mukana rakentamassa kestävämpää asumista

24.09.2021

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa rakentamiseen ja mitä rakennetulta ympäristöltä vaaditaan?

Aihetta on pohdittu paljon, ja etenkin tällä viikolla, kun on vietetty kansainvälistä vuosittaista World Green Building Weekiä, jossa teemana on rakennetun ympäristön resilienssi. Kestävästi rakennettu ympäristö hillitsee ilmastonmuutosta ja auttaa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, sekä edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Suomen Green Building Councilin ja sen eri toimikuntien jäseninä haluamme olla mukana edistämässä kestävää rakennettua ympäristöä, joka mahdollistaa hyvät asuinolosuhteet myös tuleville sukupolville. Viikosta on kerrottu henkilöstön tiedotteessa ja sosiaalisen median kanavissa, ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin teeman mukaisiin koulutuksiin, joita FIGBC on järjestänyt.

Kestävillä rakennuksilla on merkittävä rooli muuttuviin olosuhteisiin sopeutumisessa. Ilmastonmuutos ei ole vain kehittyvien maiden ongelma, vaan vaikutukset nähdään meillä Suomessa asti. IPCC:n raportin mukaan Suomi on yksi niistä maista, joissa lämpötila tulee nousemaan kaikkein nopeimmin. Viimeisen 20 vuoden aikana Suomen ilmasto on jo lämmennyt 2,3 astetta. Suunnitteluratkaisuissa tullaan huomioimaan esimerkiksi lisääntyvä jäähdytystarve kuumempien kesien myötä. Myös suurempi kosteusrasitus sekä hulevesien tulvimisriskit ympärivuotisten sademäärien kasvaessa on otettava huomioon.

Palveluiden saatavuudella ja hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä sekä kevyen liikenteen väylillä edistetään kestävää liikkumista, jotta auton omistamisen tarve pienenee. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tulee varautua, mutta myös päästövähennyksiin tulee panostaa. Tämän johdosta olemmekin aloittaneet päästövähennystoimenpiteiden kartoittamisen. Laskemme jo omien hankkeidemme hiilijalanjäljen, ja seuraavaksi vuorossa on yrityksen kaikkien toimintojen hiilijalanjäljen määrittäminen, jotta tiedämme, missä asioissa on eniten parantamisen varaa.

Rakentaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja ja materiaaleja, joten kiertotalouden hyödyntämisellä on iso merkitys ympäristövaikutustemme minimointiin. Materiaalit aiheuttavat myös toiseksi eniten rakentamisen ja rakennusten päästöistä, joten materiaalitehokkuus ja vähähiilisten sekä helposti kierrätettävien materiaalien käyttö ovat hyviä keinoja pienentää hiilijalanjälkeä ja ympäristön kuormitusta. Olemme myös alkaneet kouluttaa henkilöstöämme työmaan ympäristöjohtamiseen, kuten jätteiden oikeaoppiseen kierrätykseen. Näin saamme materiaalit mahdollisimman hyvin kiertoon ja minimoitua polttoon tai kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän. Työtä on kuitenkin vielä paljon, jotta päästään asetettuun rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoitteeseen.

Suurin osa rakentamisen päästöistä tulee rakennusten energiankäytöstä, joten energiaratkaisuilla ja energiatehokkuudella on saavutettavissa suurin säästöpotentiaali. Olemmekin päättäneet suunnitella lähtökohtaisesti vain A-energialuokan taloja, ja kaukolämmön rinnalle lämmitysmuotona on tullut maalämpö. Osa taloyhtiöiden sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla. Kaikilla työmailla käytetään vihreää sähköä, ja hyödynnämme jakamistaloutta vuokraamalla kaikki työkalut, koneet ja laitteet. Osalle taloyhtiöistä tulee myös oma yhteiskäyttöauto.

Uudisrakentamisella on erinomaiset valmiudet vastata odotettaviin muutoksiin kestävien ympäristöjen rakentamisessa, ja uudet kerrostalot tarjoavat monille kodin sekä mahdollisuuden yhteisöllisyyteen. Kestävien rakennusten ja kaupunkien tuleekin huomioida ihmisten lisäksi yhteisöt ja ympäristö. Ilmastotyössä onnistumme tekemällä yhteistyötä alan eri toimijoiden kesken, vaatimalla toimia ja myös oppien lisää toisiltamme.

Lisätiedot:

Karoliina Hakala, Pohjola Rakennus Oy Suomi, ympäristöpäällikkö, 044 421 0485, karoliina.hakala@pohjolarakennus.fi,

Juha Laaksovirta, Pohjola Rakennus Oy Suomi, kehityspäällikkö, 050 352 4217, juha.laaksovirta@pohjolarakennus.fi

Pohjola Rakennus Oy Suomi on luonut mukavuusalueita Pohjolan elosuhteisiin jo vuodesta 1989. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Olemme yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä ja työllistämme yli 3 000 ammattilaista, joista noin 250 on omaa henkilökuntaa. Kun haluat löytää oman mukavuusalueesi, voit luottaa meihin.