Skip to content

Perheyhtiö Pohjola Rakennuksen nousu EPSI Rating -tutkimuksessa on pitkällisen työn tulos

06.04.2020
6.4.2020 julkaistun EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Pohjola Rakennus onnistui rakennusliikkeistä parhaiten muun muassa aikatauluissa pysymisessä.

Pohjola Rakennus Oy Suomi osallistui vuoden tauon jälkeen EPSI-rating -tutkimukseen, jossa tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä rakennusliikkeiden toimintaan.

– Tauon aikana Pohjola Rakennuksella on tapahtunut paljon; paikalliset tytäryhtiöt fuusioitiin Pohjola Rakennus Oy Suomeksi, toimintatavat yhdenmukaistettiin ja parhaiksi koetut käytännöt otettiin käyttöön koko yrityksessä, Pohjola Rakennuksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä kertoo.

Suurimmat muutokset EPSI-ratingin tuloksissa Pohjola Rakennus sai tuotelaadussa sekä aikataulujen pitävyydessä, jossa Pohjola Rakennus oli toimialavertailun paras. Myös asuntojen virheettömyyttä kehuttiin suuresti. Kaiken kaikkiaan Pohjola Rakennus sijoittui hienosti kolmanneksi koko EPSI Rating -tutkimuksessa.

– Olemme panostaneet kahden viime vuoden aikana erityisesti kumppanuusverkoston kehittämiseen ja suunnittelun ohjaukseen. Varaamme riittävästi aikaa suunnittelulle ja pyrimme käyttämään tuttuja ja kokeneita suunnittelijoita tavoitteena varmat ja koetut ratkaisut. Varaamme riittävästi aikaa myös kohteiden valmistelulle ja rakentamiselle. Aikaistimme kohteidemme itselle luovutuksia ja näin ollen muuttotarkastuksissa asunnot ovat viimeisteltyjä ja kaikilta osin valmiita. Yhteinen pyrkimys virheettömiin luovutuksiin ja painotus tuotteen laadun parantamiseen ovat olleet suurimpia kehityskohteitamme ja niihin tullaan panostamaan jatkossakin, Juha Metsälä jatkaa.

Edelliseen EPSI Rating -tutkimukseen verrattuna eniten nousua oli asiakastyytyväisyydessä, asiakasuskollisuudessa, imagossa ja koetussa tuotelaadussa. Erityistä kiitosta Pohjola Rakennus sai asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden informoinnista sekä asiakaspalvelun sujuvuudesta. Tutkimuksessa selvisi, että Pohjola Rakennukselta asunnon ostaneiden positiiviset kokemukset ovat tuottaneet tulosta ja yhä useampi on ostanut uuden asunnon suositusten perusteella.

– Asiakastyytyväisyys on tärkein asia. Asiakaspolkuamme on mietitty tarkkaan vuoden 2018 kevään EPSI Rating -tulosten jälkeen ja olemme panostaneet erityisesti asiakasviestintään ja -tiedottamiseen. Myös oman asuntomyynnin perustaminen on yksi olennainen osa asiakaspolkumme kehitystyössä. Uusia koteja tehdään nimenomaan asiakkaita varten ja tulemme jatkossakin panostamaan erityisesti asiakasviestinnän kehittämiseen. Jo tehdyt toimenpiteet näkyvätkin selkeinä muutoksina tutkimusten tuloksissa ja asiakastyytyväisyyden paranemisessa, Metsälä avaa asiakaspolun tärkeimpiä uudistuksia.

Avoimissa kirjallisissa vastauksessa kiiteltiin useamman kerran aikatauluissa pysymistä, asiakaspalvelun laadukkuutta sekä sovituissa asioissa pysymisestä. Myös asuntojen hinta-laatusuhdetta arvostettiin ja asiakkaiden informointia pidettiin erinomaisena.

– Asiakastyytyväisyyden tulosten paranemista kuuluu kiitos kaikille Pohjola Rakennuksen työntekijöille. Erityiskiitos työmaahenkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme unohtamatta heitä, jotka työskentelevät asiakaskohtaamisissa. Kukaan meistä ei tee tätä työtä yksin ja tulokset ovat osoitus vahvasta tiimityöstä koko yrityksessä. Olemme ylpeitä saaduista tuloksista, ja ne kannustavat meitä kehittämään palveluitamme edelleen, Juha Metsälä kiittelee.

Lisätietoja:
Juha Metsälä, Pohjola Rakennuksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, puh. 041 459 0600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi

Tutustu tutkimukseen

Koteja Pohjolan elosuhteisiin

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa viihtyisiä koteja Suomen elosuhteisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Pohjola Rakennuksen palveluksessa on yli 3 000 ammattilaista, joista noin 200 on omaa henkilökuntaa. Monessa asiassa on onnistuttu: liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ollen 295 MEUR vuonna 2019, lisäksi asiakastyytyväisyys oli 4,31/5 ja henkilöstön tyytyväisyys työnantajaan 4,1/5 vuonna 2019. Menestyksen takana ovat osaamisen jatkuva kehittäminen sekä palveluvalmis asenne: tarjoamme parhaat puitteet asukkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Valitse Pohjola Rakennus, kun haluat kotimaista osaamista kotimaiseen asumiseen.