Skip to content

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

19.05.2022

Tavoitteenamme on rakentaa monimuotoisia, kestäviä kaupunkeja sekä luoda niiden ympärille asuinalueita, joissa palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit
sekä asuinyhdyskunnat

 

 

Alatavoitteet

11.3 Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa maissa.

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn.

11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia.

Pohjola Rakennuksen teot
  • Osallistumme kestävään kaupungistumiseen kaikilla toimipaikoilla esimerkiksi hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa mahdollisuuksien mukaan, hankkeiden elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvolla ja lisäämällä henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuutta kestävästä kehityksestä
  • Pyrimme edistämään kiertotaloutta ja pienentämään ympäristövaikutuksia eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä
  • Rakennamme monimuotoisia asuinalueita, joissa palvelut ovat lähellä tai helposti saavutettavissa
  • Huomioimme rakennuspaikkojen hyvät julkiset liikenneyhteydet ja sähköisen liikkumisen