Skip to content

Jyväskylän Keljossa uusien vuokrakotien harjannostajaiset

22.10.2018

Jyväskylän Keljoon valmistuvien vuokrakotien harjannostajaisia vietetään 1.11.2018. Rakennustyöt alkoivat loppuvuonna 2017 ja nyt on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin.

Osoitteeseen Korkeakoskentie 27 B-C on valmistumassa Kruunuasuntojen rakennuttamia uusia vuokrakoteja, joihin asukkaat pääsevät muuttamaan huhtikuussa 2019. Kohteeseen valmistuu 91 asuntoa, joista yksiöitä on 48 kpl, kaksioita 33 kpl ja kolmioita 11 kpl. Kaikissa asunnoissa on parveke, ranskalainen parveke tai pihaterassi. Pinta-alaltaan 24-67 m2 suuruiset asunnot ovat viihtyisiä ja vali-tut materiaalit korkeatasoisia. Kohde sijaitsee Keljon kauppakeskuksen palveluiden lähellä.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota asumisviihtyvyyteen ja ympäris-töystävällisyyteen. Asuntojen ja yhteistilojen ratkaisut mahdollistavat pitkäaikaisen asumisen, joten kodista ei tarvitse muuttaa ikääntymisen tai mahdollisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Mer-kittävä osa asumisen lämmitysenergian tarpeesta katetaan maalämmöllä ja tarvittava sähkö hanki-taan uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Pohjola Rakennus Oy ja pääsuunnittelija on arkkitehti Jarkko Konti-nen Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

”Keljon alueen rakentaminen aloitettiin kerralla. Näin saatiin minimoitua asukkaille aiheutuvat mah-dolliset haitat rakennustöistä. Näppärän kokoiset asunnot kiinnostavat varmasti laajasti”, kertoo Pohjola Rakennuksen tuotantopäällikkö Jukka Urvas.

”Haluamme parantaa myös asumisen palveluita ja selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia yhteis-käyttöauton hankkimiselle. Asukkaiden käyttöön tulee myös Postin Smartpost-automaatti, jonka kautta voidaan hyödyntää Postin ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita”, lisää Juhani Solkinen, Kruunuasuntojen kiinteistöjohtaja.

Medialla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin 1.11.2018 klo 12.30-13.30. Paikalla on Kruunuasuntojen ja Pohjola Rakennuksen edustajia vastaamassa kysymyksiin.