Skip to content

Ilmastotekoja

19.05.2022

Suunnittelemme ja rakennamme laadukkaita ja kestäviä rakennuksia, työmaillamme käytetään 100 % vihreää sähköä ja laskemme kaikkien hankkeidemme hiilijalanjäljen.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

 

 

Alatavoitteet

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Pohjola Rakennuksen teot
  • Rakennamme laadukkaita ja kestäviä rakennuksia
  • Työmaillamme pyritään käyttämään vihreää sähköä, vuonna 2022 90% käytetystä sähköstä oli vihreää sähköä
  • Pyrimme minimoimaan kaatopaikalle menevän jätteen määrän ja parantamaan syntypaikkalajittelua
  • Olemme aloittaneet hankkeidemme hiilijalanjäljen laskemisen vuonna 2021 ja laskemme hiilijalanjäljen hankekohtaisesti
  • Olemme selvittäneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen ja suunnitteluratkaisuihin