Skip to content

Ilmastotekoja

19.05.2022

Suunnittelemme ja rakennamme laadukkaita ja kestäviä rakennuksia, työmaillamme käytetään 100 % vihreää sähköä ja laskemme kaikkien hankkeidemme hiilijalanjäljen.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

 

 

Alatavoitteet

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Pohjola Rakennuksen teot
  • Rakennamme laadukkaita ja kestäviä rakennuksia
  • Työmaillamme käytetään 100 % vihreää sähköä
  • Pyrimme minimoimaan kaatopaikalle menevän jätteen määrän ja parantamaan syntypaikkalajittelua
  • Ympäristövastuullisuus on huomioitu strategiassamme ja olemme asettaneet tavoitteet seuraaville vuosille ympäristövaikutusten pienentämiseksi
  • Olemme laskeneet kaikkien hankkeidemme hiilijalanjäljen vuodesta 2021 alkaen sekä vuodesta 2022 alkaen laskemme oman organisaation päästöt
  • Olemme selvittäneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen ja suunnitteluratkaisuihin
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PAINOPISTEET