Infrarakentaminen

Infra

Projektinjohdossa paras

Pohjola Rakennus Oy Infra on projektiosaaja ja asiakaslähtöinen kumppanisi, jonka projektinjohtomalli varmistaa kustannustehokkaan ja sujuvan työnkulun. Kokemus on hionut toimintamallimme varmoiksi ja kustannustehokkaiksi. Toteutamme maanrakennustyöt, louhinnat, kunnallistekniikan työt, perustustyöt ja projektikohtaisesti myös muut infrarakentamisen kokonaisuudet vankalla osaamisella.
Palvelemme perinteisten urakkamuotojen lisäksi myös palveluntarjoajana, erilaisilla hankkeiden toteutus- ja toimintamalleilla, niin julkista kuin yksityistäkin sektoria.

Toimimme infrarakennushankkeiden kokonaisvaltaisena projektinjohtajana tai työmaan päätoteuttajavastuussa maanrakennus- ja vaikka perustusvaiheenkin ajaksi.