Jyväskylän Keljossa uusien vuokrakotien harjannostajaiset

Jyväskylän Keljoon valmistuvien vuokrakotien harjannostajaisia vietetään 1.11.2018. Rakennustyöt alkoivat loppuvuonna 2017 ja nyt on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin.

Osoitteeseen Korkeakoskentie 27 B-C on valmistumassa Kruunuasuntojen rakennuttamia uusia vuokrakoteja, joihin asukkaat pääsevät muuttamaan huhtikuussa 2019. Kohteeseen valmistuu 91 asuntoa, joista yksiöitä on 48 kpl, kaksioita 33 kpl ja kolmioita 11 kpl. Kaikissa asunnoissa on parveke, ranskalainen parveke tai pihaterassi. Pinta-alaltaan 24-67 m2 suuruiset asunnot ovat viihtyisiä ja vali-tut materiaalit korkeatasoisia. Kohde sijaitsee Keljon kauppakeskuksen palveluiden lähellä.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota asumisviihtyvyyteen ja ympäris-töystävällisyyteen. Asuntojen ja yhteistilojen ratkaisut mahdollistavat pitkäaikaisen asumisen, joten kodista ei tarvitse muuttaa ikääntymisen tai mahdollisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Mer-kittävä osa asumisen lämmitysenergian tarpeesta katetaan maalämmöllä ja tarvittava sähkö hanki-taan uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Pohjola Rakennus Oy ja pääsuunnittelija on arkkitehti Jarkko Konti-nen Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

”Keljon alueen rakentaminen aloitettiin kerralla. Näin saatiin minimoitua asukkaille aiheutuvat mah-dolliset haitat rakennustöistä. Näppärän kokoiset asunnot kiinnostavat varmasti laajasti”, kertoo Pohjola Rakennuksen tuotantopäällikkö Jukka Urvas.

”Haluamme parantaa myös asumisen palveluita ja selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia yhteis-käyttöauton hankkimiselle. Asukkaiden käyttöön tulee myös Postin Smartpost-automaatti, jonka kautta voidaan hyödyntää Postin ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita”, lisää Juhani Solkinen, Kruunuasuntojen kiinteistöjohtaja.

Medialla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin 1.11.2018 klo 12.30-13.30. Paikalla on Kruunuasuntojen ja Pohjola Rakennuksen edustajia vastaamassa kysymyksiin.

Pohjola Rakennus ja A-Kruunu Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen

Pohjola Rakennus ja A-Kruunu Oy ovat tänään (9.10.2018) allekirjoittaneet kokonaisurakkasopimuksen.

Rakennuskohde toteutetaan Nurmijärvellä Vehnäpellontiellä. Laajuudeltaan kokonaisurakka on 3460 brm2, 2340 asm2 ja 49 asuntoa. Sopimuksen arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa.

”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan työt ja hyödyntämään laaja-alaisesti Pohjola Rakennuksen asiantuntijuutta myös urakkasektorilla”, kertoo johtaja Jouni Laukkarinen.

Työt Vehnäpellontiellä alkavat helmikuussa 2019.

Asiakas toiminnan keskiöön: Pohjola Rakennus uusii organisaationsa

Uudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja sisäisiä prosesseja.

Tytäryhtiöiden avulla maanlaajuiseksi kasvanut Pohjola Rakennus uusii organisaationsa. Uudistuksessa hierarkiaa kevennetään ja alueelliset tytäryhtiöt ja korjausrakennusyhtiöt fuusioidaan Pohjola Rakennus Oy Uusimaahan. Uusimaan toiminta tulee jatkumaan nimellä Pohjola Rakennus Oy Suomi.

– Vanhassa mallissamme oli paljon hyvää, mutta se ei mahdollistanut toimintamme nykyisen laajuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Alueelliset tytäryhtiömme ovat olleet myös hyvin erilaisessa asemassa kokonsa ja markkina-asemansa sekä alueen tarjoamien mahdollisuuksien osalta. Tämä on hajauttanut toimintaamme, toteaa Pohjola Rakennuksen konsernijohtaja Juha Metsälä.

Asiakas toiminnan keskiöön

Pohjola Rakennus tulee keskittymään alustatalousmallilla tehtävään kerrostalotuotantoon. Samalla yhtiö lähtee kehittämään omaa asuntomyyntiä, mikä auttaa asiakkaiden tuomista lähemmäs toimintaa.

– Emme ole rakennusorganisaatio, olemme palveluorganisaatio. Asiakas on toimintamme keskiössä ja organisaatiomuutoksemme tavoitteena on korostaa tätä. Poistamalla raja-aitoja ja järjestämällä toimintamme palveluittain, voimme tarjota asiakkaallemme parempaa palvelua tehokkaammin. Haluamme olla hyvien naapurustojen rakentaja. Se vaatii asiakkaiden entistä parempaa huomioimista ja ottamista mukaan suunnittelemaan fiksuja palveluita, näkee Metsälä.

Koko ja osaaminen paremmin käyttöön

Uusi maayhtiö tukee tuotantoa kokonsa avulla, sillä isommat volyymit mahdollistavat hyvät hankinnan puitesopimukset ja tehokkaan pääoman käytön, yhteisen kehittämisen ja asiakassuhteiden hoitamisen sekä paremman riskienhallinnan.

Yhdistämällä alueyhtiöt maayhtiöksi, Pohjola Rakennus voi tarjota työntekijöilleen paremmat edellytykset menestyä ja edetä organisaatiossa. Matalammassa organisaatiossa hyvät toimintatavat saadaan leviämään nopeammin.

– Meillä on tällä hetkellä 2982 asuntoa rakenteilla sekä erityistä osaamista asiakkuuksista ja kerrostalotuotannosta. Tämän lisäksi pystymme tarjoamaan kaupungeille asiakasosaamista ja asiantuntija-apua kaavoitustyöhön. Uudessa organisaatiossa osaamista pystytään paremmin hyödyntämään, kun ammattilaisemme pääsevät tekemään paremmin työtä yhdessä ja toimintatapoja päästään monistamaan. Tämä tekee toiminnastamme ketterämpää ja suoraviivaisempaa, toteaa Metsälä.

Pohjola Rakennus Oy Suomen toimitusjohtajana toimii Juha Metsälä. Yhtiön johtoryhmään kuuluu hänen lisäkseen asiakkuusjohtaja, varatoimitusjohtaja Arto Pohjonen, tuotantojohtaja Miika Oksanen ja hankekehitysjohtaja Ilkka Alvoittu.

Pohjola Rakennuksen uudistettu strategia