Pohjola Rakennus on ottanut käyttöön kanavan varmistaakseen eettisen toiminnan

Pohjola Rakennus-konserni on ottanut käyttöön kanavan, jonka avulla henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat tehdä ilmoituksen konsernin eettisiä ohjeita vastaan tapahtuvasta toiminnasta. Täysin anonyymisti, mikäli henkilö niin itse haluaa.

Pohjola Rakennuksen toiminnan pohjana on taloudellisesti vakaa ja kannattava toiminta. Menestystä ei kuitenkaan haeta hinnalla millä hyvänsä, vaan toiminnan on oltava kaikin puolin reilua ja läpinäkyvää.

Pohjola Rakennuksella otettiin huhtikuussa 2017 käyttöön eettiset ohjeet. Ne kuvaavat Pohjola Rakennuksen toimintaperiaatteita, joista pidetään tinkimättä kiinni aina ja kaikkialla.

Yrityksen eettisen toiminnan varmistamisessa henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat avainasemassa. Heitä varten on nyt otettu käyttöön kanava, jonka avulla on mahdollista tehdä eettisiä ohjeita vastaan tapahtuvasta toiminnasta ilmoitus. Täysin anonyymisti, mikäli henkilö niin itse haluaa.

”Rakennusalan ajat teollisuuden Villinä Läntenä ovat ohi. Pohjola Rakennus haluaa toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja rohkaista kaikkia havainnoimaan ympäristöään ja puuttumaan epäkohtiin”, Pohjola Rakennus-konsernin toimitusjohtaja ja perustaja Juha Metsälä sanoo.

 

Pohjola Rakennuksen eettiset ohjeet pähkinänkuoressa:

– Toimimme rehellisesti ja vastuullisesti lakien ja määräysten sekä yleisesti hyväksyttävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

– Kunnioitamme asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmille antamiamme sitoumuksia.

– Panostamme yksilölliseen asiakaspalveluun.

– Kilpailemme avoimesti ja reilusti emmekä hyväksy hinnoitteluyhteistyötä, kartelleja tai muuta kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa.

– Tarjoamme työntekijöillemme innostavan, reilun, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön.

– Edistämme kaikessa toiminnassamme kestävää kehitystä ja kehitämme toimintatapojamme ympäristöä säästävämmiksi.

– Raportoimme ja viestimme toiminnastamme avoimesti ja totuudenmukaisesti niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

– Torjumme toimintaa, joka perustuu lahjontaan ja epäeettisiin menettelytapoihin ilmoittamalla rikkomuksista.

– Ylläpidämme kanavaa, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemiaan rikkomuksia tai epäkohtia. Ilmoitus tehdään aina anonyymisti verkossa tai puhelimitse.

Ilmoituskanava ja ohjeet sen käyttöön löytyvät osoitteesta https://www.pohjolarakennus.fi/yritys

 

 

 

 

 

Pohjola Rakennus -konserni jatkaa voimakasta kasvuaan

Konsernin avainluvut

  1-6/2017 1-6/2016
Liikevaihto 115,4 MEUR 63,5 MEUR
Tulos ennen veroja 6,0 MEUR 3,3 MEUR
Tilauskanta 218 MEUR

 

180 MEUR
Henkilöstömäärä 201 131

 

”Arvioimme koko vuoden liikevaihdon kasvavan noin 270 miljoonaan euroon. Henkilöstömäärä on noussut jo yli 200 ja uusien hankkeiden myötä henkilöstömäärä tulee kasvamaan edelleen”, kertoo konsernijohtaja Juha Metsälä.

Asiakastyytyväisyys koko konsernin keskiössä

Pohjola Rakennuksen toiminnassa mennään asiakkaan näkökulma edellä. Valmistuneista kohteista tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn suositteluindeksi on nousussa, tällä hetkellä keskiarvo on 4,48 (asteikolla 1-5), kun koko vuoden 2016 keskiarvo oli 4,42.

”Olemme palveluntarjoaja. Kehitämme toimintamallejamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Vaikka asiakastyytyväisyyskyselyindeksi on nousussa, meillä on edelleen parannettavaa aikataulujen selkeydessä ja pitävyydessä. Lisäksi tiedottamisen lisääminen muun muassa muutostöistä ja reklamaatioiden käsittelynopeus ovat työstettävien asioiden listalla”, Juha Metsälä painottaa.

Teemme töitä yhdessä, emme vain yksilöinä

Pohjola Rakennus paransi edelleen sijoitustaan Suomen 50 parhaan työpaikan joukossa Great Place to Work -tutkimuksessa. Listasijoitus parani edellisvuodesta (sija 23) ollen 18.

”Ilman sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä ei ole kasvua. Pohjola Rakennuksella on rakennusalalle usein epätyypillisen matala hierarkia, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että työmaahenkilöstö tekee itse päätökset paikan päällä, eikä niitä kierrätetä useamman johtoportaan kautta”, Juha Metsälä valottaa.

Rakennusalan näkymät edelleen hyvät

”Perheasuntojen kysyntä on jälleen kääntynyt kasvuun. Asuntosijoittajat eivät ole kadonneet mihinkään, mutta rakennuskustannusten jatkuvasti noustessa hintoja on vaikea pitää enää kohtuullisina, jolloin sijoittajan näkökulmasta asuntojen tuotto laskee ja sijoittajien kiinnostus lopahtaa. Kysyntä tulee kuitenkin jatkumaan niin kauan, kun hinnat pysyvät kohtuullisina ja korot matalalla. Matalan koron aikana investointi asuntoon tai muuhun toimitilaan on fiksu päätös”, Juha Metsälä arvioi.

Lisätietoja
Juha Metsälä, konsernijohtaja, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, p. 041 4590 600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi

 

Pohjola Rakennukselta tehokkaita koteja muuttuviin elämäntilanteisiin Jyväskylän Mannisenmäkeen

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi käynnistää syyskuussa 2017 kerrostalokohteen rakentamisen Jyväskylän Mannisenmäessä, joka kuuluu Jyväskylän seudun merkittävimpiin asuinrakennushankkeiden vyöhykkeisiin. Kohde koostuu yhteensä 33 tehokkaasti suunnitelluista yksiöistä, kaksioista ja kolmioista. Asunnot on suunniteltu niin, että niitä voidaan tarvittaessa yhdistää toisiinsa.

Asunto Oy Jyväskylän Mannisenhuippu nousee Mannisenmäen uuden asuinalueen huipulle Palokan kauppakeskuksen palveluiden välittömään läheisyyteen hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Alue koostuu monipuolisesti omakoti-, rivitalo-, ja kerrostalotonteista.

Kohteen 33 asunnon suunnittelu mahdollistaa asumisen kaikissa elämäntilanteissa. As Oy Jyväskylän Mannisenhuippu valmistuu syksyllä 2018.

Satoja asuntoja rakenteilla Jyväskylässä

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomella on tällä hetkellä asuntoja rakenteilla yhteensä 364, joista 70 Kuopiossa ja loput Jyväskylän seudulla. Tulevalle syksylle on suunnitteilla uusia asuntoaloituksia noin 200.

”Olemme nousseet parissa vuodessa yhdeksi Jyväskylän alueen suurimmista asuntorakentajista. Asunto Oy Mannisenhuippu edustaa Pohjola Rakennukselle tyypillistä rakentamista, kohtuuhintaisia koteja hyvällä sijainnilla, laadusta tinkimättä”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomen toimitusjohtaja Tomi Jukola.

As Oy Jyväskylän Mannisenhuippu

  • 33 asuntoa
  • Asuntokoot 26-60,5m2
  • Tehokkaasti suunniteltuja yksiöitä, kaksioita ja kolmioita
  • Mahdollisuus yhdistää asuntoja
  • Rakentaminen käynnistyy syyskuussa 2017 ja valmistuu syksyllä 2018
  • Varausaste on noin 65 %, kaikista kerroksista löytyy vielä vapaita asuntoja