Pohjola Rakennus-konserni jatkaa kasvu-uralla

Pohjola Rakennus-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2017 noin 38% 264,6 miljoonaan euroon, josta tulosta oli 13,8 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä kasvoi vuodessa 35%.

Tunnusluvut konsernin liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta:

2017 2016 2015 2014 2013
Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni
Liikevaihto 1.000.000,00€ 264,6 191,0 126,2 85,2 66,0
Liikevoitto  1.000.000,00€ 13,8 15,2 10,6 5,3 3,4
Liikevoitto % 5,20% 7,93% 8,41% 6,20% 5,14%
Oman pääoman tuotto % 20,68% 35,69% 31,52% 17,98% 12,30%
Omavaraisuusaste 33,01% 35,72% 41,71% 45,78% 51,63%

Pohjola Rakennus vastaa asuntorakentamisen haasteisiin yhteistyöllä ja suunnittelun laadulla

Haasteena asuntorakentamisessa on kohtuuhintaisen rakennusmaan tarjonta sekä kaavoituksen vaikutukset.

”Konserni on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Teetämme myös laadukasta suunnittelua kuitenkin kohtuuhintaisiin asuntoihin”, Juha Metsälä kertoo.

Menneellä tilikaudella erityishaaste oli rakentamisen voimakkaasta kasvusta johtuneet rakennusteollisuuden toimitusvaikeudet ja kokeneen työmaahenkilöstön puute.

”Osaava henkilöstö on meille kautta linjan tärkeä kilpailukykyä edistävä tekijä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme yhteiskuntavastuullisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa luomaan arvoa asiakkaalle”, Metsälä jatkaa.

Ketterä organisaatio reagoi markkinamuutoksiin joustavasti

Konserni seuraa tarkasti toimintaympäristöään ja markkinamuutoksia ja vastaa niihin omilla tuote- ja palveluratkaisuillaan. Vuonna 2017 perustettiin omat yksiköt korjausrakentamiseen sekä Pohjois-Suomeen.

”Haluamme omalla toiminnallamme ylläpitää ja korjata Suomen rakennuskantaa. Pohjois-Suomen yksikkö taas vastaa paikallisella osaamisellaan kohtuuhintaisten asuntojen kysyntään Pohjois-Suomen kasvukeskuksissa”, Juha Metsälä kertoo.

Myös Pohjolan infrarakentamisen yksikön toimintaa terävöitettiin. Toiminta tähtää nyt entistä tarkemmin kattavien vesi- ja yhdyskuntarakentamisen hankkeiden joustavaan ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.

Asiakas toiminnan keskiössä

Menneellä tilikaudella Pohjola Rakennus osallistui EPSI-ratingin teettämään asiakastyytyväisyyskyselyyn uudisasuntorakentamisesta. Pohjola Rakennuksen yrityskuva koettiin painotettua keskiarvoa luotettavammaksi ja yhteiskuntavastuullisemmaksi.

”Kyselyn tuloksista selvisi myös, että huolehdimme asiakkaistamme keskimääräistä paremmin sekä meidät koetaan luotettavaksi toimijaksi. Lisäksi lisä- ja muutostöiden hoitamisen koetaan sujuvan meillä erityisen mutkattomasti. Suositteluindeksimme olikin 77,0”, Juha Metsälä painottaa.

 Merkittävää kasvua muuhun toimialaan nähden

”Konsernin tilauskanta oli erittäin hyvä tilikauden 2017 lopussa. Asuntoja meillä oli tilinpäätöshetkellä rakenteilla 1832, kun edellisenä vuonna oli 1584. Tämä on hyvä pohja alkaneelle vuodelle. Liikevaihtonäkymät vuodelle 2018 on kasvua yli 20 prosenttia 320 miljoonaan euroon”, Metsälä kertoo.

Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella 2017 keskimäärin 192, tilikaudella 2016 henkilöstöä oli keskimäärin 134. Henkilöstön määrän kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2018 aikana liiketoiminnan voimakkaan kasvun myötä.

Pohjola Rakennus-konserni:

  • Perustettu 1989, konsernin kotipaikka Helsinki
  • Emoyhtiö Pohjola Rakennus Group PRG Oy

Lisätietoja:

Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, konsernijohtaja, p. 041 4590 600,

juha.metsala@pohjolarakennus.fi

Pohjola Rakennus jälleen yksi Suomen parhaimmista työpaikoista

Pohjola Rakennus valittiin jo kolmatta kertaa peräkkäin parhaiden, keskisuurten yritysten listalle Great Place to Work -tutkimuksessa. Listasijoitus oli 19. Tulos julkistettiin torstaina 15.2.2018.

”Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2017 noin 38 prosenttia 264 miljoonaan euroon. Tänä vuonna näen, että liikevaihto tulee kasvamaan yli 20 prosenttia. Tyytyväinen henkilöstö on kasvumme tukipilari. Pelkkä tulos ei enää riitä huippuosaajille, aamulla täytyy haluta lähteä töihin, ja mieluiten hymyillen”, kertoo konsernijohtaja Juha Metsälä.

Pohjola Rakennuksen henkilöstö on kasvanut tänä vuonna 55 henkilöllä jo yhteensä yli kahteensataan. Yrityksen vuoden kestävä sisäinen koulutusohjelma, Pohjola Akatemia, varmistaa kasvavassa konsernissa toimintatapojen ja -kulttuurin jakamisen kaikille.

”Oppiminen on tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Uskon, että kaikkea mitä teemme tällä hetkellä, voi kehittää edelleen. Virheistä ja onnistumisista saadaan parhaat hyödyt irti, kun pysähdytään hetkeksi miettimään niistä saatuja oppeja”, toteaa Juha Metsälä.

Great Place to Work:

Great Place to Work® tutki viime vuonna 156 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä noin 50 000 työntekijää. Great Place to Work® Finland on koonnut listan Suomen parhaista työpaikoista jo 16 vuoden ajan. Vastaava tutkimus tehdään yli 50 maassa ympäri maailmaa.

Pohjola Rakennus Oy Uusimaan toimitusjohtaja vaihtuu

Pohjola Rakennus Oy Uusimaan toimitusjohtaja Kim Bono on jättänyt tehtävänsä 18.1.2018 henkilökohtaisista syistä. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä ja vt toimitusjohtajana toimii Tommi Metsälä, kunnes uusi on valittu.

”Lähtööni ei liity mitään sen suurempaa dramatiikkaa, tämä on oma, muilla kuin ammatillisilla perusteilla tekemäni päätös, eikä se syntynyt hetken mielijohteesta”, kertoo Kim Bono.

”Pohjola Rakennus Oy Uusimaan tilauskanta on erinomainen ja myymättömiä asuntoja ei ole käytännössä yhtään. Vuodelle 2018 tavoitellaan 100 M€:n liikevaihtoa ja alkaneelle vuodelle merkittäviä hankkeita sekä tuotannon että hankekehityksen osalta. Näiden pohjalta työkantaa riittää hyvin myös tuleville vuosille”, vt toimitusjohtaja Tommi Metsälä kertoo.

”Kunnioitamme Kimin päätöstä, ja kiitämme häntä hänen vankkumattomasta työpanoksestaan Pohjola Rakennus Oy Uusimaan johdossa. Toivotamme hänelle menestystä myös jatkossa”, sanoo konsernijohtaja Juha Metsälä.