Skip to content

Tavoitteena menestys, muttei hinnalla millä hyvänsä

01.09.2017

Pohjola Rakennuksen tarkoituksena on harjoittaa – kuten yritysten yleensäkin – taloudellisesti vakaata ja kannattavaa toimintaa. Menestystä ei kuitenkaan haeta hinnalla millä hyvänsä, vaan homman on oltava kaikin puolin reilua ja läpinäkyvää.

Otimme huhtikuussa 2017 käyttöömme eettiset ohjeet. Ne kuvaavat Pohjola Rakennuksen toimintaperiaatteita, joista pidämme tinkimättä kiinni aina ja kaikkialla.

Yrityksen eettisen toiminnan varmistamisessa henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat avainasemassa. Heitä varten on käytössämme kanava, jonka avulla on mahdollista tehdä eettisiä ohjeita vastaan tapahtuvasta toiminnasta ilmoitus. Täysin anonyymisti, mikäli henkilö niin itse haluaa.

Pohjola Rakennuksen eettiset ohjeet pähkinänkuoressa:

– Toimimme rehellisesti ja vastuullisesti lakien ja määräysten sekä yleisesti hyväksyttävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

– Kunnioitamme asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmille antamiamme sitoumuksia.

– Panostamme yksilölliseen asiakaspalveluun.

– Kilpailemme avoimesti ja reilusti emmekä hyväksy hinnoitteluyhteistyötä, kartelleja tai muuta kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa.

– Tarjoamme työntekijöillemme innostavan, reilun, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön.

– Edistämme kaikessa toiminnassamme kestävää kehitystä ja kehitämme toimintatapojamme ympäristöä säästävämmiksi.

– Raportoimme ja viestimme toiminnastamme avoimesti ja totuudenmukaisesti niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

– Torjumme toimintaa, joka perustuu lahjontaan ja epäeettisiin menettelytapoihin ilmoittamalla rikkomuksista.

– Ylläpidämme kanavaa, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemiaan rikkomuksia ja epäkohtia. Ilmoitus tehdään aina anonyymisti verkossa tai puhelimitse.

Kanava ilmoituksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://www.pohjolarakennus.fi/yritys

Juha Metsälä
konsernijohtaja