Jyväskylän Keljossa uusien vuokrakotien harjannostajaiset

Jyväskylän Keljoon valmistuvien vuokrakotien harjannostajaisia vietetään 1.11.2018. Rakennustyöt alkoivat loppuvuonna 2017 ja nyt on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin.

Osoitteeseen Korkeakoskentie 27 B-C on valmistumassa Kruunuasuntojen rakennuttamia uusia vuokrakoteja, joihin asukkaat pääsevät muuttamaan huhtikuussa 2019. Kohteeseen valmistuu 91 asuntoa, joista yksiöitä on 48 kpl, kaksioita 33 kpl ja kolmioita 11 kpl. Kaikissa asunnoissa on parveke, ranskalainen parveke tai pihaterassi. Pinta-alaltaan 24-67 m2 suuruiset asunnot ovat viihtyisiä ja vali-tut materiaalit korkeatasoisia. Kohde sijaitsee Keljon kauppakeskuksen palveluiden lähellä.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota asumisviihtyvyyteen ja ympäris-töystävällisyyteen. Asuntojen ja yhteistilojen ratkaisut mahdollistavat pitkäaikaisen asumisen, joten kodista ei tarvitse muuttaa ikääntymisen tai mahdollisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Mer-kittävä osa asumisen lämmitysenergian tarpeesta katetaan maalämmöllä ja tarvittava sähkö hanki-taan uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Pohjola Rakennus Oy ja pääsuunnittelija on arkkitehti Jarkko Konti-nen Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

”Keljon alueen rakentaminen aloitettiin kerralla. Näin saatiin minimoitua asukkaille aiheutuvat mah-dolliset haitat rakennustöistä. Näppärän kokoiset asunnot kiinnostavat varmasti laajasti”, kertoo Pohjola Rakennuksen tuotantopäällikkö Jukka Urvas.

”Haluamme parantaa myös asumisen palveluita ja selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia yhteis-käyttöauton hankkimiselle. Asukkaiden käyttöön tulee myös Postin Smartpost-automaatti, jonka kautta voidaan hyödyntää Postin ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita”, lisää Juhani Solkinen, Kruunuasuntojen kiinteistöjohtaja.

Medialla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ja sen malliasuntoihin 1.11.2018 klo 12.30-13.30. Paikalla on Kruunuasuntojen ja Pohjola Rakennuksen edustajia vastaamassa kysymyksiin.

Vastuulla on kasvot

Monipuolinen, hyvin toimiva ja kehittyvä yhteiskunta koostuu monista tekijöistä. Suomessa yrittäjillä on iso rooli pitää pyörät pyörimässä, sillä 93 prosenttia kotimaisista yrityksistä on yrittäjävetoisia ja yrityskannastamme 80 prosenttia on perheyrityksiä. Yrittäjävetoiset yritykset ovat keskimääräistä kannattavampia ja tuottavat näin ollen myös uusia työpaikkoja.

Yrittäjyyteen liittyy monia positiivisia arvoja, kuten vastuullisuus, sitkeys ja rohkeus. Varsinkin perheyrityksissä korostuvat perhearvot ja tavanomaista pidempi aikahorisontti, sillä toimintaa suunnitellaan jatkuvaksi yli sukupolvien. Yrittäjäjohtajan kvartaali on 25 vuotta, perheyrityksissä vieläkin pidempi.

Yrittäjäjohtajat kantavat itse yritys- ja yhteiskuntavastuunsa. Esimerkiksi ympäristöasiat sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys korostuvat yrittäjävetoisissa yrityksissä. Yrityksen omistajana johtaja antaa toiminnalleen kasvot eikä pakene päätöksiään. Uskon, että tämä on yksi syy siihen, miksi kasvollista yrittäjää kuunnellaan sekä yrityksen sisällä että yritysmaailman ja yhteiskunnan eri tahoilla.

Rakennusteollisuudessa eri toimijat tekevät hyvää yhteistyötä koko Suomen parhaaksi. Monien osaajien joukossa alan yrittäjä on kuitenkin nimenomaan rakentaja. Yleensä hän on aloittanut uransa kädet savessa ja tuntee työvaiheet sekä työmaat. Se on tärkeää koko toimialan kokonaisuuden ymmärtämisessä.

RT:n yrittäjäomisteiset jäsenet ovat merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia sekä paikkakunnillaan että kasvunsa myötä monet myös koko maassa. Esimerkkejä on paljon: Rovaniemen Levi-Rakennus, Siilinjärveltä lähtenyt Lujabetoni, SRV Espoosta, Rakennusliike Evälahti Imatralta, Turusta toimintansa aloittanut Hartela, Varte Kouvolasta sekä Pekka Kynnös Hämeenkyröstä, syntymäkunnastani. Tuloksellinen liiketoiminta osoittaa sen, että asiakkaita pitää palvella siellä, missä palveluille on kysyntää.

RT:n on nostettava vastuullisuus entistä enemmän kaiken toiminnan keskiöön. Rakennettu ympäristö on tärkeä sen kaikille käyttäjille, joten rakennushankkeissa luodun arvon on kestettävä. Se vaatii vastuullista toimintaa, ajattelua yli kvartaalien ja koko alan maineen kohottamista.

Juha Metsälä

Pohjola Rakennus ja A-Kruunu Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen

Pohjola Rakennus ja A-Kruunu Oy ovat tänään (9.10.2018) allekirjoittaneet kokonaisurakkasopimuksen.

Rakennuskohde toteutetaan Nurmijärvellä Vehnäpellontiellä. Laajuudeltaan kokonaisurakka on 3460 brm2, 2340 asm2 ja 49 asuntoa. Sopimuksen arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa.

”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan työt ja hyödyntämään laaja-alaisesti Pohjola Rakennuksen asiantuntijuutta myös urakkasektorilla”, kertoo johtaja Jouni Laukkarinen.

Työt Vehnäpellontiellä alkavat helmikuussa 2019.