Pohjola Rakennus on ottanut käyttöön kanavan varmistaakseen eettisen toiminnan

Pohjola Rakennus-konserni on ottanut käyttöön kanavan, jonka avulla henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat tehdä ilmoituksen konsernin eettisiä ohjeita vastaan tapahtuvasta toiminnasta. Täysin anonyymisti, mikäli henkilö niin itse haluaa.

Pohjola Rakennuksen toiminnan pohjana on taloudellisesti vakaa ja kannattava toiminta. Menestystä ei kuitenkaan haeta hinnalla millä hyvänsä, vaan toiminnan on oltava kaikin puolin reilua ja läpinäkyvää.

Pohjola Rakennuksella otettiin huhtikuussa 2017 käyttöön eettiset ohjeet. Ne kuvaavat Pohjola Rakennuksen toimintaperiaatteita, joista pidetään tinkimättä kiinni aina ja kaikkialla.

Yrityksen eettisen toiminnan varmistamisessa henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat avainasemassa. Heitä varten on nyt otettu käyttöön kanava, jonka avulla on mahdollista tehdä eettisiä ohjeita vastaan tapahtuvasta toiminnasta ilmoitus. Täysin anonyymisti, mikäli henkilö niin itse haluaa.

”Rakennusalan ajat teollisuuden Villinä Läntenä ovat ohi. Pohjola Rakennus haluaa toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja rohkaista kaikkia havainnoimaan ympäristöään ja puuttumaan epäkohtiin”, Pohjola Rakennus-konsernin toimitusjohtaja ja perustaja Juha Metsälä sanoo.

 

Pohjola Rakennuksen eettiset ohjeet pähkinänkuoressa:

– Toimimme rehellisesti ja vastuullisesti lakien ja määräysten sekä yleisesti hyväksyttävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

– Kunnioitamme asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmille antamiamme sitoumuksia.

– Panostamme yksilölliseen asiakaspalveluun.

– Kilpailemme avoimesti ja reilusti emmekä hyväksy hinnoitteluyhteistyötä, kartelleja tai muuta kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa.

– Tarjoamme työntekijöillemme innostavan, reilun, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön.

– Edistämme kaikessa toiminnassamme kestävää kehitystä ja kehitämme toimintatapojamme ympäristöä säästävämmiksi.

– Raportoimme ja viestimme toiminnastamme avoimesti ja totuudenmukaisesti niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

– Torjumme toimintaa, joka perustuu lahjontaan ja epäeettisiin menettelytapoihin ilmoittamalla rikkomuksista.

– Ylläpidämme kanavaa, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemiaan rikkomuksia tai epäkohtia. Ilmoitus tehdään aina anonyymisti verkossa tai puhelimitse.

Ilmoituskanava ja ohjeet sen käyttöön löytyvät osoitteesta https://www.pohjolarakennus.fi/yritys